اهداف کلی هیات مدیره در ارتباط با خط مشی کیفیت

با عنایت به واگذاری تمامی سهام این مجموعه به بخش خصوصی که از برنامه های دولت خدمتگذار بود، در اواخر نیمه دوم سال 1390 این رویداد در تاریخچه خوش نوش رقم خورد و سهامداران این مجموعه با استعانت به خداوند منان و با تجربیات در چرخه فعالیت های اقتصادی، در سطح ارتقاء کیفی محصولات تولیدی قدم به عرصه شکوفا شدن این اهداف نهاده و پایبند 5 اصل در رئوس برنامه آتی خود دارند که این 5 آیتم شالوده برنامه های این شرکت است که با توکل به خداوند یکتا بتوان به این اصول رسید که آرزوی توفیق خدمتگذاری را دارند.

1. افزایش کیفیت و تنوع در محصولات
2. ارتقاء بهره وری در سطح مجموعه با بالا بردن آموزه های لازم به پرسنل با احتساب این که آموزش تغییر در نگرش است.
3. نوسازی و توسعه تجهیزات و ماشین آلات
4. حضور در بازارهای مصرف از طریق سیستم های بازاریابی مکانیزه
5. توجه به مسائل زیست محیطی در مراحل تولید محصول