برنامه های در دست اجرای شرکت

برنامه های در دست اجرای هیات مدیره با توجه به تنوع دادن به محصولات تولید که از اولین آیتم های خط مشی شرکت است به شرح ذیل می باشد:

1. نقش طلایی و اثر بخش در زمینه ارتقاء کیفی نوشابه با برندهای جدید در حال ثبت علامت تجاری
2. تولید نوشابه های تقویت شده برای سنین مختلف به میزان فعالیت های متفاوت
3. نصب و راه اندازی خطوط تولید ماء الشعیر با طعم های مختلف
4. تولید آب معدنی و آشامیدنی
5. نصب و راه اندازی خط تولید نوشابه قوطی